Slova

7. února 2014 v 13:12
Ležela ve tmě 30. března 2010 v 19:42

Tvá malá ňadra

pod mými dlaněmi

jsou jako bříška spadlých vrabců,

co ještě dýchají. Leonard Cohen, ach, ty překlady!

Počet komentářů: 4Svislý čep 29. března 2010 v 17:05

Víme, že základní vlastností hmoty je neproniknutelnost. Jedině tuto společnou vlastnost hmoty můžeme považovat za skutečnou z hlediska vnější zkušenosti. Neproniknutelnost je odhalení v sobě existujícího bytí. Vladimir Solovjov

Počet komentářů: 3Rozbité nádobí 27. března 2010 v 11:38

Jak se odcizila těla! Jak se odcizila těla, jak na sebe zapomněla, jak zapomněla na to, jak se objímala, jak elektrizovala, jak se rozběsňovala navzájem, jak se do sebe zakliňovala... Jan Zábrana

Počet komentářů: 4Přec jdu svítit 26. března 2010 v 14:12

"Já na vás nemyslel, když miloval jsem

tak jako vy, když do nebe jsem stoupal

po krásném žebříku, po těch, co nevěděly,

zamčeny na klíč budoucího pláče,

budoucích zrad, budoucích ukrutenství,

když les byl nejblíž srdci jihnoucímu,

zasněžen, zmájen, rozvichřen a zlistěn,

když po jehličí bosé nohy přešly

s něžnější vírou, nežli bylo psáno,

když za mnou běhal psík a patřil do života

jak onen bohatýr, co zemřel pod skalami,

když byly příběhy, když byly slavné cesty,

když dlažba pukala, když hojily mne deště,

když ještě netál sníh a vánoce a svátky,

když srdce hořelo pro věrná kamarádství,

já na vás nemyslel, když bývali jsme spolu

a malí byli jsme i pro nejmenší rakve." Jiří Orten


Počet komentářů: 3Nečitelné 23. března 2010 v 19:43

"Kdybychom věděli něco o tom, co napíšeme, kdybychom věděli, než začneme psát, nikdy bychom nepsali. Nestálo by to za to." Marguerite Durasová

Počet komentářů: 5Zvláštní že ústy o mříž se mnou vzlyky 22. března 2010 v 19:48

"Po krátké pauze na něj začala opět myslet a mozek jí při tom zkameněl." Martin Alfred HansenPočet komentářů: 5Odevzdat tržbu 21. března 2010 v 18:50

"Sledíme úsporu jazykace," vysvětloval Jacinto, 'takže tendíme k jednosloví. Příkladuju: dávat všanc - všancovat; vznášet námitky - námitkovat; uvést v soulad - zesouladit; dohodnout se prostřednictvím jazyka - dojazykovat se; nedohodnout se prostřednictvím jazyka - babylonit. Víceslaby zkratujeme. Příkladuju: bezradnost - bezrada; pracovna - pracna. Dvouslaby obyčně nezkratujeme. Výjma: vlastní jmena. Příkladuju: Céza Fuenta." Miguel Delibes, budiž mu země lehká

Počet komentářů: 4Rozvrkočená 20. března 2010 v 19:13

"Pak jsme potkali Saddáma Husajna. Přešel okolo nás jako prostý chodec. Choval se velice skromně, jak se na velkého muže své doby patří. Pokynem hlavy nás pozdravil, my mu jeho pozdrav opětovali. Mít tu M-16 a koš handgranátů, možná že bysme si i popovídali. Takhle se to obešlo bez keců." Petr Hrabalík

Počet komentářů: 2Pouta 19. března 2010 v 18:12

"Jak jsem předvídal, Duce odmítá jakýkoli titul a jakoukoli poctu. 'Nevím, co by mi mohli dát. Titul prince? Vždyť bych se musel smát: představ si, že mi říkají princ Mussolini! Pro kancléřství bych byl; co to však znamená? Být nadále šéfem vlády jako nyní. Ne, nic takového. Řekni Acquaronemu, aby králi poděkoval a sdělil mu, že jedinou věcí, na níž záleží, je, aby naše spolupráce neustále pokračovala.'

De Ferraris odjíždí do Tirany..." Galeazzo Ciano

Počet komentářů: 4Fisfagničeg'hejí 18. března 2010 v 15:56

"HAE ŽEO BOYTA: HAE NAMO IQUE I UŠIJAGERÝ KATÁBEL ÖSZO, OK Ö SÁNDA TABUTON..."

"Ö TABUTONKA?"

"ÖSZO, OK Ö SÄNDA TABUTON..."

"HAE BÉNA Ö FARMÁIO, A HE MERAO ZIÁ LIT Ö HORZIVIXÓN Ö SVÍ FARMÁBI."

"Ö FARMAIOKA? AZINDA! MÉS ÖVEU ŇANDA!" Jan LukešQuéwoi Vopuni:Mirriaw Hae žeo lůbi

Ven hobon mǒnbélí vantůbi.

Ö tchér-da Hae žejo öd anamén.Hãe d'jásollor, a Hae mánzo-szém.(Smutna se zdám tobě

od času matčiny smrti.

Hrozné /vskutku/ vzpomínám

chvíle

Želím a jsem nucena plakat.)

Počet komentářů: 3Nakouk vodkuď 17. března 2010 v 4:16

"Fukejř se sněhem se mu točí mezi nohama. Střechy družstva jsou kropenaté vykrmenými vrabčáky. Dvorem protahuje cizota jako po řeznickém špalku." Jan ProcházkaPočet komentářů: 2Výpověď od kominíků 15. března 2010 v 15:40

"Klasickým příkladem obrany proti nevítanému hmyzu je smolnička obecná. Pro ni jsou nevítané ty druhy hmyzu, které lezou. Proto pod květem na lodyhách vylučuje lepkavou hmotu, na níž se hmyz zachytí jako na lepovém pásu. A skutečně, když se blíže na smolničku podíváme, vídíme, že lepkavý pás je doslova obalen hmyzem." Ing. Otomar RabšteinekPočet komentářů: 7Milice? 10. března 2010 v 18:49

"Ale teď k věci, Markéto Nikolajevno. Vy jakožto neobyčejně inteligetní žena jste se už jistě dovtípila, kdo je náš pán."
Přikývla a srdce se jí rozbušilo. Michail Bulgakov

Počet komentářů: 7Vrůstat kořeny pod kůži 9. března 2010 v 19:32

Peníze jsou "vulgární", protože jsou ekvivalentem pro cokoliv; vznešené je jen to, co je individuální; co je rovné mnohému, je rovné i tomu nejnižšímu, a na úroveň nejnižšího proto stahuje i to nejvyšší. To je tragika každé nivelizace: ta vede přímo tam, kde se nalézá nejnižší prvek. Georg SimmelPočet komentářů: 5Mezinárodní den žen 8. března 2010 v 19:41

Oknem měsíc

Jdu ven poslouchat žáby

abych pochopil

jak volají po půstu

už od velikonoc

a stromy Vratislav BrabenecPočet komentářů: 12Zostudit laň 7. března 2010 v 13:15

"K radosti lidské duše patří přesto poznání, že Láska, byť na bojišti těžce zraněná, nikdy neumírá. Nelze ji ani pohřbít. Tak veliký hrob ještě nikdo nevykopal, tak veliký náhrobní kámen se ještě nenašel.

A i kdyby... tak vstane z mrtvých." Max Kašparů
Počet komentářů: 12

Ptáčci na drátu, penzisté 28. února 2010 v 19:11
"Etika za mezinárodní bezpečnostní služby, za soupisu obyvatelstva, atd. je zbytečná. Byla by se snad v dnešních dobách ještě osvědčila na arktických pláních, kde ztroskotala výprava generála Nobile, ale, jak se již ve světě stává, tam, kde jí bylo právě třeba, tam jí nebylo. V normálních poměrech je morálka pak přebytečná i jako pomocné opatření." Bohuslav Brouk

Přidat komentář

Komplementární koordinace jednání 27. února 2010 v 20:23
"Život ve městě, skutečný symbol modernity, je, jak později prohlásí Park, nestabilní "stav ducha", který se neustále znovu definuje a je neustále v pohybu, a kvůli němuž je "společenství v chronickém stavu krize." Danilo Martuccelli

Počet komentářů: 4

Idea nezbytnosti 26. února 2010 v 21:17
Směšuje pohlaví a ducha, nikdy neužívá ducha bez pohlaví, ale ani pohlaví zbavené ducha. Ještě jako mladá dívka spí v Sýrii s kdekým, ale vždy to jsou lékaři, politikové, básníci. Vzdává se mužům, kteří vyhovují její úrovni, a nestará se o to, jaká je ta jejich. Nejdříve být královnou: všechny soulože ji vedou na trůn. A Septimiovi Severovi v roce 179, když přijel do Sýrie, aby se ujal velení čtvrté skytské legie, asi musela dělat velké drahoty, a to až do jejich svatby o málo později. A dokonce i potom. Antonin Artaud
Přidat komentář

Zájmový kroužek 25. února 2010 v 22:18
"Harris se otřásl hrůzou. Vidiny Roentgenových paprsků přinášely zelený světélkující vítr ze země zalidněné příšerami z Dalího a Füssliho obrazů." Ray Bradbury
Počet komentářů: 5

Terakotový vojáček 24. února 2010 v 21:53


Přidat komentář

Křehké tělo 21. února 2010 v 23:09
"HUT!"
Nato spojila ukazováčky obou rukou, pevně je k sobě přitiskla a pronesla:
"XIQUAL UZARFE, D'KIENG."
Zasvěcenci vědí, že tato slova jsou úzce spjata s Planckovou konstantou a mají tu schopnost dát se projevit Étheru. Projev Vortexu vyvolala slova XIQUAL ONGATHAWAS, doprovázena pohybem levé ruky, který naznačoval roztáčení kola. Petru Cimpoeşu
Počet komentářů: 1

Skála zdání budící, drak lítě úpící 20. února 2010 v 9:06
"Vrah," zamumlal detektiv pochybovačně. "Víte, kdo to byl?"
"Vím, jak vypadal," řekl otec Brown klidně. "To je to jediné, co vím. Skoro ho vidím, jak vchází hlavními dveřmi v slabém světle lampy v hale, vidím jeho postavu, jeho šaty, dokonce i jeho tvář!"
"Jakto?"
"Vypadal jako sir Humphrey Gwynne," řekl kněz.
"Kam tím proboha míříte?" zeptal se Bagshaw. "Gwynne přece ležel mrtvý s hlavou v rybníce." Gilbert Keith Chesterton

Počet komentářů: 2

Přes držku 17. února 2010 v 12:15
Z města nad East River telefonoval pan Robert, byl cítit marihuanou.
"Tak už jsem tu rohožku koupil," řekl.
"Aha."
"Tak zítra?" zeptal se pan Robert a vypustil ke stropu, v bytě dole na Lower East Side, obláček kouře.
"Vy zítra, já dnes," řekl pan Prag, "tady v Evropě je ve skutečnosti o šest hodin víc."
"Klíč bude pod rohožkou," rozloučil se pan Robert.
"Klíč bude pod rohožkou," řekl i pan Prag. "Jako vždycky." Vlastimil Třešňák

Přidat komentář

Přízemní snaha 16. února 2010 v 18:46
"Na stole hořela svíčka. Plamen se ani nezachvěl, i když dveře na balkon byly otevřené a zely jako černý jícen. Andrej ležel na tureckém divanu, ruce založené pod hlavou." Zinaida Gippiusová
Přidat komentář

Co na takové skládce může žít 15. února 2010 v 17:21
"Každý půjde svou řeku. Od ústí k prameni. V hospodě bude vyhledávat lidi s IQ 30 a míň. S jinými nebude navazovat styky. Jeden ze slabomyslných bude zvolen králem." Arnold Nowicki


Počet komentářů: 1

Telepat 14. února 2010 v 12:18
chundelatí sloník chodí pozpátku
poslouchá zvuk deště
hraje na violu
a myslí že je to děvče

chundelatý sloník
má chobot a je malý
jak přítel mojí choroby

psi ho rozervou
psi kteří mají olysalou kůži Václav Ryčl

Vláknitá fantazie!
Počet komentářů: 3

Rok tygra 13. února 2010 v 21:36
Hlušiny volám, hlušiny...
Co chcete, nervy? Pružiny?
Hlušiny...
aby z výšiny
kašpar stín skácel borovičku
a prolechtal nás do lechníčků
chodidel v chladném brusiní,
hlušiny...
Zvuky nám buďte zrušeny.
Jméno tvým brvám pod přelivem?
Je vyslovené
mlčenlivem:
Hlušiny. Andrej Vozněsenskij

Trápí vás hoře? Tygr se otvírá.
Počet komentářů: 3

Čuchem pro náplň 12. února 2010 v 18:45
Mrtvý může zpívat
a zpívá
mumláním pod vousy starých černých
kořalů, stepováním v neocvočkovaných botách,
milováním, plechovým bzučením laciných ledniček.
Slyšel jsem tě, jak šramotíš
v noci na střeše, abys mi ukradl knihy,
a pricházíš telefonními dráty,
zrovna když mám hlavu
prázdnou Diane di Prima
Počet komentářů: 2

Vylítnutí 11. února 2010 v 17:07
"Zvedl jsem třeba uprostřed hodiny ruku a požádal o dovolení jít ven, dolítl po chodbě na záchod a deseti nebo patnácti divokými tahy se vestoje vyhonil do mušle." Philip Roth, Portnoyův komplex

Počet komentářů: 2

Dómy 10. února 2010 v 20:08
Srp mozku, blýskavý,
zahálí na nebi,
kolem se povalují žlučová souhvězdí,
vládnoucí antimagnety
znějí. Paul Celan
Přidat komentář

Duje v palácích a oblacích 9. února 2010 v 16:57
"Hory a hory, vichřice a voda divoká.
V mrazivém děsti každá souš až na dřeň promoká.
Na starých hradbách suchopýr a nepohnuté mraky.
Co chci v té pusté roklině, v té strži s liškami?
Tam skáče bíla přes převis a tam zas zírá rudá.
Tisícem žalů sužován budím se ze spaní.
Ó žel, ó žel, ty pátá písní má. Má písni srdcervoucí!
Nadarmo volám duši zpět - na domov vzpomenout si!" [Tu Fu]

Přidat komentář

Běží, běží 8. února 2010 v 19:25
"Přišel na schůzku rozzářený, milý, oslňoval ji svými šprýmy a humorně líčil všechno, co zažil toho dne. Bral na dlaň broučky a oslovoval je, dával jim otázky a současně jim odpovídal slavnostně a komicky. A právě tak dovedl promluvit k utrženému zvonečku, k chudobce či kopretině i k trávě i kamenu, kladl na ně ucho, jako by se s nimi dorozumíval, oslovoval bratrsky věci živé i neživé." Jan Weiss
Počet komentářů: 5

Postřehnutelné 7. února 2010 v 16:16
Chci napsat významný román, Knipe.
Určitě se vám to povede, pane. Určitě.
Pan Bohlen jedním prstem pečlivě stiskl nezbytná tlačítka předběžného výběru:
forma - satirická
téma - rasový problém
styl - klasický
postavy - šest mužů, čtyři ženy, jedno dítě
délka - patnáct kapitol
Současně upíral zrak na tři varhanní rejstříky, označené nápisy říznost, tajuplnost, hlubokomyslnost.
Připraven, pane?
Ano, ano, připraven
Knipe stáhl páku vypínače. Velký stroj se rozhučel. Roald Dahl, Jedenadvacet polibků

Celý článek | Počet komentářů: 2

Výheň 7. února 2010 v 11:57
"Jedno hinduistické pojednání o umění vládnout, které se jmenuje Arthašástra, vytyčuje pravidla, jimiž se má řídit vláda absolutního tyrana, a popisuje organizaci jeho paláce, dvora i státu takovým způsobem, že proti němu Machivaelli vypadá jako liberál." Alan Watts

Počet komentářů: 5

Úhel dopadu 5. února 2010 v 13:26
Vrán pomyslel na svobodu větru -
a vyschly jeho oči, vítr hvízdal
nad Tureckým sedlem Ted Hughes

Počet komentářů: 6

Vida, úkryt 3. února 2010 v 16:45
Onde quer que, entre sombras e dizeres,
Jazas, remoto, sente-te sonhado,
E ergue-te do fundo de não-seres
Para teu novo fado! Fernando Pessoa
Počet komentářů: 2

Semínko 2. února 2010 v 22:46
"'Milí rodiče, přece jen jsem vás vždycky miloval,' a spustil se dolů." Franz Kafka


Počet komentářů: 2

Trhá 2. února 2010 v 8:04
Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.
Liliově bíle lilo.
Až se slilo, co kde bylo.
Zajat něhou, popaměti padal znovu
do zajetí. Celý darem. Celý v hrsti.

Celý z prstů mezi prsty. Plašen slovy.
Že ji studí. Strašen tichem. Že ji
zebe. Modrá žilka prostřed hrudi.
Modrá žilka prostřed nebe. Ztracen
Vrácen. Ještě. Ještě. Noc a den. A
v konci deště, v konci pádu kdesi Karel Šiktanc, Adam a Eva
Počet komentářů: 3

Detailizace 1. února 2010 v 17:55
"Jelikož dění lze donekonečna rozkládat a členit, příběh je z principu nemůže odrážet v poměru jedna ku jedné; nutně se musí omezit na určité množství elementů dění a i tyto pak ponechává ve stavu větší či menší nedourčenosti." Wolf Schmid

Počet komentářů: 2
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 8. února 2014 v 11:35 | Reagovat

Snažím se spočítet průměrný počet komentářů a nevychází mi to.

2 stuprum stuprum | Web | 8. února 2014 v 15:34 | Reagovat

Tak jsem asi omylem něco mázl. Ale aspoň máš zpátky ty úryvky, které jsi kdysi komentoval.

3 Kejtý Kejtý | Web | 8. února 2014 v 21:52 | Reagovat

Ten první o vrabcích a ten skoro uprostřed o psaní, jak nevíme jak to vlastně všechno skončí. To jsou favoriti co mají něco do sebe. :)

P.S.: Škoda, že máš černé pozadí a bílý text. Hrozně mě to bije do očí a většinou odrazuje něco číst... Ale překonávám se. :)

4 stuprum stuprum | Web | 9. února 2014 v 8:34 | Reagovat

Když změním pozadí, tak si začnou lidi stěžovat, že je bije do očí bílá. :) Uvidíme. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama